Urząd Miasta Hrubieszów

Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej i Teatr  

Klub istnieje od 1991 roku. Skupia twórców z Hrubieszowa i z okolic. Należą tu twórcy w różnym wieku ( od 10 – do 84 lat ) i różnej profesji, łączy ich wspólna pasja i wrażliwość na piękno słowa. Członkowie Klubu mają okazję do wspólnych debat, wymiany doświadczeń, poszukiwań twórczych, rozwoju artystycznego i wewnętrznego wzbogacenia. Klub jest otwarty dla wszystkich. Każdy ma możliwość skorzystać z porad merytorycznych, pomocy przy adiustacji tekstu czy skorzystania z podręcznej biblioteczki. Spotkania odbywają się w miłej atmosferze przy kawie czy herbacie. Członkowie Klubu rozwijają i doskonalą swój warsztat twórczy. Zdobywają liczne nagrody w prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W HDK organizowane są dla nich promocje, wieczory autorskie i wspólne czytanie poezji. Klub Literacki stwarza okazję do debiutu; wydaje Tomiki poetyckie, w których prezentowany jest dorobek współczesnych twórców ziemi hrubieszowskiej.

                                                  *     *     *     *     *     *                                                                                

Acrimonium -  istnieje od 1999r. Należą tu młodzi, niepokorni i ambitni ludzie, którzy tworzą własne scenariusze widowisk. Za kanwę inspiracji artystycznych służą teksty różnych twórców na przestrzeni epok, jak i twórczość własna lub członków Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Grupa Acrimonium skupia się na sile słowa, ruchu i geście scenicznym. Bardzo oszczędnie posługuje się innymi środkami wyrazu teatralnego jak np. dekoracje czy kostiumy. Tworzy teatr wyobraźni, zaskakuje odbiorcę bezpośrednim udziałem w spektaklu, często prowokuje. Członkowie Grupy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pracują jako wolontariusze w czasie wakacji i ferii zimowych, które organizuje HDK. Dali się też poznać najmłodszym mieszkańcom miasta, dla których co roku występują z okazji Św. Mikołaja, Dnia Dziecka w C.H. Max w Hrubieszowie. Grupa Teatralna Acrimonium reprezentowała Hrubieszów i Polskę we Włoszech w 2010 roku ze spektaklem ,, Światło życia ” w czasie Międzynarodowych Spotkań Młodych w Rzymie z okazji beatyfikacji Chiary Luce Badano. W tym roku otrzymała zaproszenie na Węgry ,, Budujemy mosty – Let’s bridże ” Gen fest 2012. Acrimonium współpracuje z Łódzkim Teatrem Chorea i Centrum Teatralnym w Skrzynicach.

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


 Plenery malarskie

Plenery malarskie organizowane przez Hrubiszowski Dom Kultury skupiają twórców, animatorów kultury i miłośników sztuki w grodzie nad Huczwą. Plenery nawiązują do początków idei integracji środowisk twórczych z regionu Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na wymianę doświadczeń, dzielenie się tajnikami warsztatu z kolegami plastykami i odbiorcami sztuki współczesnej. Plenery są także okazją do realizacji pasji utrwalania przemijającego piękna dawnej architektury,dziewiczej przyrody,portretowania ludzi i ulotnych chwil..

Prace powstałe w czasie Plenerów malarskich prezentowane są w ,,Jesieni Plastycznej "gdzie mają szansę ubiegania się o miano ,,NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU" - głównej nagrody Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

           

  

Jesień plastyczna

Coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk. Jest prezentacja różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano ,, NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU ”

          

 

Jarmarki  hrubieszowskie                     

- targi sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i pamiątkarstwa.....

KIERMASZE PISANEK I PALM


Targi sztuki ludowej opartej na tradycjach regionalnych.....

 

   

Instruktor: Andrzej Marut
 

 

 


Klub ZŁOTEGO WIEKU                                       

                                Motto: „Jedynym lekarstwem na samotność jest drugi człowiek”.


W 1989 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury powstał Klub Seniora pod nazwą „Złoty Wiek”.
Dyrektorem Domu Kultury był długoletni pracownik Pan Alfred Przybysz. Pionierkami Klubu „Złotego Wieku” były nieżyjące już Elżbieta Szawarska i Wanda Nieczyporowska. Obecnie Dyrektorem jest Pani Emilia Feliksiak.
Opiekunką i kierowniczką Klubu była przez wiele lat Pani Gabriela Miech.
W zarządzie Klubu są: przewodnicząca, skarbnik, sekretarz-kronikarz i gospodyni spotkań w każdy poniedziałek. Ta ostatnia pełni swoją funkcję od 22 lat.
Obecnie jesteśmy pod opieką instruktorów HDK: Pani Ewy Watras i Pana Jerzego Wróblewskiego. Spotkania odbywają się przy herbacie i kawie. Uczymy się „Wierszy”, przekazujemy sobie wspomnienia, wymieniamy doświadczenia, organizujemy wspólne wigilie, imieniny i wieczorki taneczne, prowadzone są odczyty i prelekcje fachowców. Ale przede wszystkim uczymy się piosenek i pieśni pod kierunkiem muzyka i autora tekstów Pana Jerzego Wróblewskiego.
Występujemy na Przeglądach i Festiwalach Seniorów w Dęblinie, Górecku Kościelnym, Uchaniach i Werbkowicach. Bierzemy udział w skeczach i kabarecie. Nierzadko zdobywamy nagrody, wyróżnienia, gratulacje i dyplomy. I tak mijają kolejne lata spotkań i śpiewu, pożegnań, czasem łez. Lata nowych przyjaźni a nawet miłości. Jedni odchodzą żegnani żalem, inni przychodzą witani z radością. Każdy mijający rok nigdy nie wróci. Trwała jest tylko tęsknota za osobami, z którymi chciałoby się dzielić radości i smutki. Nieubłagany jest - Czas –, który mija coraz szybciej, czasem nawet zabija. My w Klubie jesteśmy świadomi przemijania. W tym przemijaniu staramy się żyć odważnie i w przyjaźni. Zanim znajdziemy się po drugiej stronie cienia. Są wartości, które staramy się utrzymać wokół siebie, dla siebie i dla innych. Tym dla ludzi jest uśmiech, czym słońce dla kwiatów, więc uśmiechajmy się w czasie deszczu i mrozu. Uśmiechamy się do pustego domu, do chleba na stole, do błękitnych marzeń i słodkich łez.

Napisała: Irmina Gaczyńska Sekretarz i Kronikarz. 

Wierszyk – rymowana - Satyra

Idzie sobie babcia,laską nogi wspiera
Smutno samej w domu,samotność doskwiera …
Przyjdź babciu do Klubu, zapomnisz o starości
W Klubie wszyscy młodzi i pełni radości!
Zapomnisz, o lasce, postawisz ją w kącie
Pofarbujesz włosy, zaśpiewasz o Wiośnie…
Zatańczysz z przytupem, będziesz znowu młoda
W Klubie jest wesoło szkoda Cię babuniu …
Każdego dnia szkoda!


10.08.2010r.

   

 


 

 

Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Adresowany jest do seniorów działających w klubach seniorów, domach i klubach kultury, domach pomocy społecznej – zarówno skupionych w zespołach artystycznych jak i wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną. Organizowany w HDK Przegląd ma charakter międzypowiatowy, swoim zasięgiem obejmuje powiaty: Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, oraz Zamość.

Instruktor: ................Grupa Teatralna dla dorosłych

Powstała jesienią 2010roku. Jest propozycją dla osób dorosłych, które na stałe mieszkają w Hrubieszowie lub okolicy. Jest możliwością twórczą dla tych, którzy jeszcze nie spełnili swoich marzeń o scenie, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim czasem i chcą poznać ukryte swoje możliwości. Nadal czekamy na chętnych i odważnych.

SPOTKANIA .............

Instruktor:  

                                     *     *     *     *     *     *

Teatralna grupa „Integracyjna 8+SIEDEM”

Powstała w 2007roku. Spotykają się tu ludzie, którzy zmagają się z różnymi kłopotami zdrowotnymi, a przy tym są pełni twórczego zapału, radości i pomysłów. Realizacje sceniczne powstają również przy pomocy wolontariuszy, którzy są tutaj niezbędną częścią – stąd w nazwie dwie cyfry. Grupa dotychczas zrealizowała jeden duży spektakl „U KRÓLA TEODORA W HERBATKOWIE” i kilka montaży poetyckich okolicznościowych, przeważnie bazujących na tekstach ks. Jana Twardowskiego. Aktualnie praca trwa nad realizacją drugiej części spektaklu o królu Teodorze. Scenariusze powstają z pomysłów uczestników, a w całości komponuje instruktor.

SPOTKANIA – .........

Instruktor:   ........

 

 

 

Tkactwo dla dorosłych

Pomysł zajęć tkackich dla dorosłych zrodził się na warsztatach tkackich w 2008r. Aktualnie jest to grupa kilkuosobowa. Uczestnicy uczą się podstawowych technik tkactwa ludowego i artystycznego.

SPOTKANIA        

Instruktor: ............

  


Teatr piosenki MŁYN

Powstał w 2007 roku z inicjatywy poety i barda hrubieszowskiego – Adama Szabata, który zaprosił do współpracy ANDRZEJA PAKUŁĘ (znakomite teksty, muzyka, śpiew oraz grafika), MACIEJA ŁYKO (teksty, muzyka, śpiew), TOMASZA BRUDNOWSKIEGO (aranżacje muzyczne, śpiew),  .......... (reżyseria i sprawy organizacyjne ze strony HDK).

Grupa założycielska postawiła sobie zadania:
- promocja dobrej piosenki w treści i formie;
- promocja twórców naszego regionu (autorów tekstów, muzyki i aranżacji);
- promocja osobowości scenicznych.

Zrealizowane spektakle m.in.:
1. „MIŁOŚĆ POMIĘDZY WIERSZAMI”
3. „WIANAMI”
4. „PAMIĘTNIK Z MIASTECZKA H”
5. „MŁYN Z KONOPĄ”

 

  

http://mlyn.lubiehrubie.pl/

 

 


 

Klub KOLEKCJONERÓW

W dniu 18 kwietnia 2010r. zostało powołane przy HDK Koło Kolekcjonerów.

Ma ono na celu:

- Propagowanie kolekcjonerstwa i zbieractwa w regionie Hrubieszowszczyzny.

- Kultywowanie idei kolekcjonerstwa wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa regionu.

- Organizację pokazów i wystaw oraz spotkań wymiennych.

- Propagowanie dorobku historyczno-kulturowego regionu hrubieszowskiego poprzez publikacje i spotkania z ludźmi kultury i nauki.

 

Ponad 20-osobowe Koło Kolekcjonerów reprezentuje zarząd w składzie:

przewodniczący - Jan Kalisz

z-ca przewodniczącego – Karol Bałszan

sekretarz – Maurycy Mikita

 

Kolekcjonowanie pozwala poszerzać swoją wiedzę i uczy cierpliwości.

Spotykają się tutaj ludzie z pasją kolekcjonerską różnego rodzaju, gdzie można pooglądać, wymienić lub kupić eksponaty ze swoich zbiorów. 

 

Szczególnie zachęcamy i zapraszamy młodzież, oraz wszystkich, którzy interesują sie tą tematyką na spotkania w każdą 3-cią niedzielę miesiąca od godz. 10.00 w holu HDK.

 

 

Instruktor: Joanna Błaszczak