Urząd Miasta Hrubieszów

 

NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG

 

 

CHARAKTER IMPREZY

 

DATA I MIEJSCE IMPREZY

 

ORGANIZATOR

IMPREZY

 

 

WSPÓŁORG.

IMPREZY

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech Króli.

interdyscyplinarny

6.stycznia

HDK

 

Krzysztof Gumiela

Koncert kolęd  podczas Orszaku Trzech Króli

Przegląd Młodych Instrumentalistów

 / powiatowy /

 

muzyczny           

                              

13 stycznia

HDK

WOK Lublin

Krzysztof Gumiela               

Impreza o charakterze konkursowym

 

XXIV Finał W.O.Ś.P  /  lokalny /

muzyczny

stycznia

HDK

 

Bartłomiej Misztal

Impreza charytatywna

Ferie zimowe / lokalny /

interdyscyplinarny

29. stycznia –

11 lutego

HDK

 

Instruktorzy

Blok  gier i zabaw dla dzieci

Wielkanocny Kiermasz Pisanek i Palm / powiatowy /

plastyczny

     

 

   kwietnia

 

 

 

HDK

 

Andrzej Marut

Kultywowanie tradycji regionalnych, targi rękodzieła ludowego o tematyce

wielkanocnej

 

Ogólnopolski Konkurs

Recytatorski / powiatowy /

 

recytatorski

kwiecień

HDK

Lublin WOK

Barbara Smal

Impreza o charakterze konkursowym

Na ludowo i z żartem

/ lokalny /

Taneczny i muzyczny

21 maja

HDK

 

Krzysztof Gumiela Grażyna Temporowicz

Koncert o tematyce ludowej na wesoło

Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Piosenki

/powiatowy /

       muzyczny

27 kwietnia

        

     HDK

WOK Lublin

Krzysztof Gumiela

Konkurs o zakwalifikowanie się            do Woj. Konkursu Piosenki

„Śpiewający Słowik”

Mały Konkurs Recytatorski

/ powiatowy

recytatorski

maj

HDK

WOK Lublin

Joanna Błaszczak

Konkurs recytatorski dla dzieci

 

Festyn Rodzinny

na Dzień Dziecka

„ HaDeK Dzieciom”

/ lokalny /

interdyscyplinarny

1 czerwca

HDK

 

Joanna Błaszczak

Blok  gier i zabaw dla dzieci

 

 

 

Hroobstock

/miejski/

muzyczny

czerwiec

HDK

 

Jolanta Głowacz

Koncert rockowy. Promocja własnej twórczości muzycznej.

Dni Miasta

 

interdyscyplinarny

7 lipca

 

HDK

 

 

Dyrektor  HDK

      instruktorzy

 

Festyn miejski

 

 

Wakacje w HDK/ lokalny/

 

interdyscyplinarny

lipiec

HDK

 

Instruktorzy HDK

Blok  gier i zabaw dla dzieci

 

Plener Malarski/ ogólnopolski/

 

plastyczna

lipiec

HDK

 

Andrzej Marut

Warsztaty artystyczne dla amatorów plastyków

Europa na Ludowo /międzynarodowy /

taneczno - muzyczny

lipca

HDK

 

      Grażyna   Temporowicz

 

Międzynarodowy koncert zespołów folklorystycznych

„Młodzież i Powstanie Warszawskie „ / lokalny

teatralno-muzyczny

01sierpnia

HDK

 

 

Krzysztof Gumiela

Plenerowe widowisko w rocznicę wybuchu Powstania Warsz.

Rubienalia

/ miejski /

interdyscyplinarny

wrzesień

HDK

 

Dyrektor  HDK

 

 

Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

/ powiatowy /

 

interdyscyplinarny

 

październik

 

HDK

WOK Lublin

Jolanta Głowacz

Wojewódzki konkurs zespołów seniorskich

 Jesień Plastyczna -Hrubieszów 2018

/ ogólnopolski /

plastyczny

październik

HDK

 

Andrzej Marut

Konkurs plastyczny o nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Przygoda z cisza tkacką - warsztaty

Plastyczny interdyscyplinarny

wrzesień

HDK

 

Magdalena Sielicka

Warsztaty tkackie. Konkurs plastyczny na pasiak

Jubileusz 50- lecia HDK

interdyscyplinarny

październik

HDK

 

Dyrektor  HDK

 

 

„Nasza Niepodległa – koncert

/ lokalny /

interdyscyplinarny

11 listopada

HDK

 

Krzysztof Gumiela

Koncert dla mieszkańców w Dzień Niepodległości

 

Mikołajki w HDK/ lokalny /

 

interdyscyplinarny

6  grudnia

HDK

 

Joanna Błaszczak

Impreza mikołajkowa dla dzieci

W Grudniowy Dzień/ powiatowy /

 

plastyczny

II połowa

grudnia

HDK

 

Andrzej Marut

Konkurs plastyczny dla dzieci

Koncert Świąteczny ZPiTZH

taneczno - muzyczny

grudzień

HDK

 

      Grażyna   Temporowicz

 

Powitanie Nowego Roku 2018

 

31 grudnia/1 stycznia

 

HDK

 

E. Feliksiak

 

 

Mała Galeria Sztuki HDK

- wystawy

 

plastyczny

Styczeń -grudzień

HDK

 

Andrzej Marut

 Prezentacje plastyczne w holu HDK

 

Kino   HDK

 

interdyscyplinarny

Styczeń -grudzień

HDK

 

Magdalena Bień

Pokaz nowości filmowych

 

Plenerowe Kino HDK

 

interdyscyplinarny

Lipiec - sierpień

HDK

 

Magdalena Bień

Plenerowe pokazy filmowe dla mieszkańców miasta