Urząd Miasta Hrubieszów

                    Instytucja kultury działa od 1968 roku i zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniani regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta i regionu.
Hrubieszowski Dom Kultury zadania te realizuje w dziedzinie muzyki, teatru, rzemiosła artystycznego i sztuk plastycznych.

Prowadzi działalność aktywującą społeczeństwo lokalne na wielu płaszczyznach:
1. Uczestnictwo w stałych formach pracy
2. Okresowe uczestnictwo w formach warsztatowych i szkoleniowych
3. Uczestnictwo niezorganizowane
4. Kontakt ze sztuką profesjonalną i amatorską
5. Festiwale, przeglądy
6. Koordynacja i współdziałanie
7. Promocja regionu