Urząd Miasta Hrubieszów

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zostało powołane w 2002 roku, jako organ wspierający działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.
2014r.
Adres:
Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
22-500 Hrubieszów ul. 3 Maja 7
pok. 15 Hrubieszowski Dom Kultury tel. 84 696 2615
Statut w obecnym brzmieniu został przyjęty uchwałą nr 1/2012 w dniu 27 listopada 2012r. i jest organem wspierającym działania kulturalne na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Więcej…